Tarieven op aanvraag via ‘Stel je vraag’.

 

Offertes op maat

Uiteraard is een pak op maat veelal beter en kwalitatief hoogstaander dan het standaard aanbod van confectie. Ik ga altijd vooraf met de opdrachtgever het gesprek aan om net die opleiding aan te bieden welke in jouw organisatie het verschil maakt en de referentie wordt.

Bij het leveren van maatwerk en/of bij een engagement voor verschillende opdrachten gespreid in de tijd, evenals bij een langdurige opdracht voor individuele coaching of het coachen van meerdere medewerkers van éénzelfde bedrijf zal een aantrekkelijk financieel voorstel op maat worden gemaakt.

 

Algemene voorwaarden

1. Facturen zijn via overschrijving betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Bij niet betaling op de vervaldag (uiterlijk 14 dagen na factuurdatum), worden ze ambtshalve verhoogd met een interest van 12% per jaar, berekend per maand of per fractie van een maand en dit zonder verwittiging.

3. In geval van niet betaling binnen de 30 kalenderdagen na de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ambtshalve met 15% vermeerderd, met een minimum van 100€, ten titel van conventioneel strafbeding en onverminderd de intrest en inningskosten.

4. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na dienstverlening (prestatiedatum) of ontvangst van de goederen (leveringsdatum).

5. Door enkel het feit de dienstverlening en/of goederen te aanvaarden, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden.

6. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken in het rechtsgebied Gent bevoegd.