Ik maak gebruik van de GROW methodiek, het PACE model en het B³ model. Met in de marge de S_O_T_W analyse ter ondersteuning van constructief denken.

 

GROW

Dit coachingsmodel dient om structuur te brengen in een gesprek.
Ieder gesprek met een coach heeft een doel (Goal). Om dit doel helder te krijgen verkent een coach de situatie of casus (Reality) om dan via de gedetecteerde opties (Options) te komen tot een keuze waarvoor je je wil engageren (Will). Vanuit mijn opleiding bij Jef Clement werd ook een tweede R toegevoegd die de Resources (hulpbronnen) in beeld wil brengen.

Info over dit veelgebruikte coachingsmodel is makkelijk te vinden via internet.

 

PACE model

Het PACE model kwam er na co-creatie met Wim Rombaut.

PACE is – naast een levensfilosofie – vooreerst een model dat je sneller tot inzicht zal brengen. Er zijn 4 verschijningsvormen: Plezier, Presteren, Pauzeren en Pijn, gevat binnen evenveel matrixen.

Op de horizontale as van zo’n matrix vind je de 3 PACE attitudes, Authentiek, Constructief en Enthousiast. Authentiek zijn begint bij je unieke zelf en in het nu om dan via constructief handelen en communiceren duurzaam enthousiasme te genereren.

Verticaal geplaatst staan 3 energiebronnen; Ratio, Emo en Fysio.

Binnen de 4 P-verschijningsvormen verbinden we de A, C, en E met het rationele, emotionele en fysieke veld.

Vier matrixen met telkens 9 woorden, zoals verbinden, stimuleren, moed en bewegen binnen de Presteren PACE matrix, die inzicht brengen in individuele dynamieken.
Binnen de Pijn PACE matrix, kan je daartegenover de woorden afhaken, blokkeren, angst en immobiel vinden. Enzovoort, enzoverder, …

Voor meer info over of initiatie in dit model verwijs ik graag door naar het opleidingsaanbod op deze website.  In het boek ‘FOCUS via PACE’ staat het PACE model beschreven.

 

B³ model

Het B³ model kwam er - net als het PACE model – vanuit co-creatie tussen Wim Rombaut en mezelf.

B³ - B tot de 3de kracht - staat voor Bewust zijn, Beslissen en Bewegen en wil het noodzakelijk proces tonen richting duurzame verandering. Het is geënt op een bestaand model zijnde AIA, wat staat voor Awareness, Intention, Action. De intentie werd in het B³ model vervangen door beslissen. De realiteit toont immers dat het hebben van een intentie veelal onvoldoende is om tot actie, in ons model als beweging benoemd, over te gaan. De 3 B’s in het model moeten gezien worden als onderdeel van een continu proces.

En wat is dan de link met het PACE-model? Om het ‘Bewust zijn’ te vergroten wordt het PACE model gebruikt.

Voor meer info over of initiatie in dit model verwijs ik graag door naar het opleidingsaanbod op deze website. In het boek ‘FOCUS via PACE’ staat het B³ model beschreven.

 

S_O_T_W analyse (Story_Of_The_Wolf analyse)

 

Stel, je hebt een plan, een idee, je wil iets ondernemen, iets nieuws, iets onbekend. Om een duidelijker (in)zicht te krijgen maken velen een SWOT analyse. Iedereen kent het uitgangspunt. Sterktes, zwaktes, mogelijkheden en godbetert bedreigingen. Mijn ervaring bij het maken van zo’n oefening is dat de meeste aandacht dan gaat naar waar men bang voor is, wat je wil vermijden. Het is veelal makkelijker om de zwaktes en bedreigingen te benoemen.
Gevolg: sterktes en kansen verliezen het gevecht en jij het evenwicht. Energieverlies is het gevolg. Wie als fietser focust op het vallen maakt meer kans om te … vallen en dan wordt ook het fietsen minder leuk.

Met een S_O_T_W analyse gaan we energie tanken door primair de focus te leggen op kracht en opportuniteit, op talent en goesting. Als constructief antwoord op bedreiging en mogelijks zwaktes. Vanuit kracht en opportuniteit zien de zwaktes en bedreigingen er plots een pak minder afschrikwekkend uit en krijgen dromen echt een eerlijke kans. Vanuit een rustige constructieve analyse. Energiewinst! Zin om samen de oefening te maken?